Депозит, влог - резултати от търсенето:

Общинска банка - ВИП + депозит - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 6 месеца 0.30%
за 12 месеца 0.40%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000280