Депозит, влог - резултати от търсенето:

Пощенска банка - 12 месечен "USD Депозит Плюс" с авансово изплащане на лихвата - USD

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 3/21/2019
Тип на депозита
Депозит с авансово изплащане на лихвата
Договорена лихва
за срок от 12 месеца:
25 000 - 49 999.99 - 0.75%
над 50 000 - 1.50%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000984