Депозит, влог - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Стандартен срочен депозит - USD

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/21/2018
Тип на депозита
стандартен срочен депозит
Договорена лихва
за 3 месеца - 0.01%
за 6 месеца - 0.03%
за 12 месеца - 0.05%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000571