Депозит, влог - резултати от търсенето:

ПроКредит - Стандартен депозит - BGN

  • Банка: ПроКредит Банк
  • Последна промяна: 5/9/2019
  • Задължително условие по депозита е ползване на разплащателна сметка, включваща услуги, с месечна такса 10 BGN.
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
Лихвени проценти по депозити при открита разплащателна сметка в банката:

за 12 месеца 1.00 %
за 18 месеца 1.05 %
за 24 месеца 1.10 %
за 36 месеца 1.15 %

*Предпоставка за откриване на депозитна сметка е наличието на разплащателна сметка в банката. Посредством разплащателната сметка се извършва разпореждането със средствата по депозитната сметка.
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000121