Депозит, влог - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Депозит със сметка - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 4/5/2017
Тип на депозита
Срочен депозит за 6 или 12 месеца с разплащателна сметка във валутата на депозита
Договорена лихва
за срок от 6 месеца - 0.05 %
за срок от 12 месеца - 0.10 %
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000960