Депозит, влог - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Детски депозит - USD

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 3/18/2016
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
0,50%, като лихвата се начислява по сметката годишно.
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000256