Депозит, влог - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Промоционален депозит - USD

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 5/13/2019
Тип на депозита
промоционален срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 12 месеца - 0.50%
за срок от 24 месеца - 0.70%

Промоциите са валидни до 30.09.2019 год. и важат само за новооткрити срочни депозити за
първия период на депозита.
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000985