Депозит, влог - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Срочен депозит - USD

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 5/13/2019
Тип на депозита
стандартен срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 6 месеца - 0.01 %
за срок от 12 месеца - 0.01 %
за срок от 24 месеца - 0.05 %
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000582