Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТБ Д Банк - Депозит "Сигурност" - BGN

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 9/20/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
В зависимост от срока на депозита:
за 12 месеца 0.60%
за 18 месеца 0.70%
за 24 месеца 0.85%
за 36 месеца 1.00%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000743