Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТБ Д Банк - Макси - EUR

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 9/20/2019
Тип на депозита
срочен депозит
Договорена лихва
За 1 месец 0.10 %
За 3 месеца 0.20 %
За 6 месеца 0.35 %
За 12 месеца 0.55 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000413