Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТБ Д Банк - Шестмесечен депозит "Бъди богат" - EUR

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 9/20/2019
Тип на депозита
Срочен депозит с нарастваща лихва
Договорена лихва
за 1-ви месец 0.05%
за 2-ри месец 0.05%
за 3-ти месец 0.30%
за 4-ти месец 0.30%
за 5-ти месец 0.85%
за 6-ти месец 0.85%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000904