Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТБ Д Банк - Стандартен срочен депозит - USD

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 9/20/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
В зависимост от срока на депозита:
за 1 месец 0.10%
за 3 месеца 0.20%
за 6 месеца 0.30%
за 12 месеца 0.50%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000244