Депозит, влог - резултати от търсенето:

Те Дже Зираат Банк - Срочен депозит - BGN

  • Банка: Те Дже Зираат Банк - Клон София
  • Последна промяна: 4/4/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 1 месец 0.10%
за срок от 3 месеца 0.25%
за срок от 6 месеца 0.50%
за срок от 12 месеца 0.85%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000977