Депозит, влог - резултати от търсенето:

Тексимбанк - Стандартен срочен депозит - EUR

  • Банка: ТЕКСИМ БАНК
  • Последна промяна: 9/7/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.15%
за 3 месеца 0.25%
за 6 месеца 0.45%
за 12 месеца 0.60%
за 18 месеца 0.80%
за 24 месеца 0.90%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000302