Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТИ БИ АЙ Банк - Срочен депозит - EUR

  • Банка: ТИ БИ АЙ Банк
  • Последна промяна: 10/23/2019
Тип на депозита
срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 1 месец - 0.15%
за срок от 3 месеца - 0.30%
за срок от 6 месеца - 0.45%
за срок от 9 месеца - 0.50%
за срок от 12 месеца - 0.60%
за срок от 18 месеца - 0.95%
за срок от 24 месеца - 1.10%
за срок от 36 месеца - 1.50%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000846