Депозит, влог - резултати от търсенето:

ТИ БИ АЙ Банк - Депозит "Привилегия" - USD

  • Банка: ТИ БИ АЙ Банк
  • Последна промяна: 1/8/2019
Тип на депозита
срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 1 месец - 0.60%
за срок от 3 месеца - 0.90%
за срок от 6 месеца - 1.20%
за срок от 9 месеца - 1.25%
за срок от 12 месеца - 1.40%
за срок от 18 месец - 1.50%
за срок от 24 месеца - 1.60%
за срок от 36 месеца - 1.80%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000859