Депозит, влог - резултати от търсенето:

УниКредит Булбанк - Стандартен срочен депозит - USD

  • Банка: УниКредит Булбанк
  • Последна промяна: 1/5/2018
Тип на депозита
стандартен срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец - 0.01%
за 3 месеца - 0.01%
за 6 месеца - 0.03%
за 12 месеца - 0.05%
за 24 месеца - 0.05%
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000549