Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Пиреос Максимум - USD

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 5/11/2018
Тип на депозита
дългосрочен депозит
Договорена лихва
до 5 000 USD 3.45 %
над 5 000.01 USD 4.05 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Кумулативна
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000610