Депозит, влог - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Депозит 30 - USD

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 3/21/2019
Тип на депозита
гъвкав депозит
Договорена лихва
за срок от 30 месеца - 0.60%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000964