Депозит, влог - резултати от търсенето:

ЦКБ - Стандартен депозит BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 11/20/2017
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за срок от 1 месец 0.05 %
за срок от 3 месеца 0.10 %
за срок от 6 месеца 0.20 %
за срок от 12 месеца 0.30 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000190