Депозит, влог - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Депозит "Активна валута" - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 10/3/2018
Тип на депозита
Депозит с опцията превалутиране
Договорена лихва
В зависимост от срока:
6 месеца - 0.03%
12 месеца - 0.05%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000920