Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Златен "Депозит 30+" - EUR

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 9/28/2018
Тип на депозита
деветмесечен депозит
Договорена лихва
1-ви тримесечен период - 0.04%
2-ри тримесечен период - 0.07%
3-ти тримесечен период - 0.14%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000717