Депозит, влог - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Дългосрочен 18-месечен депозит - EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 3/21/2019
Тип на депозита
дългосрочен депозит
Договорена лихва
За срок от 18 месеца - 0.25%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000787