Депозит, влог - резултати от търсенето:

ЦКБ - Стандартен депозит GBP

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 1/23/2017
Тип на депозита
стандартен срочен депозит
Договорена лихва
За срок от 1 месец - 0.05 %
За срок от 3 месеца - 0.10 %
За срок от 6 месеца - 0.20 %
За срок от 12 месеца - 0.25 %

Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000629