Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Депозит "Аз избирам" - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 9/28/2018
Тип на депозита
гъвкав депозит
Договорена лихва
За срок от 6 месеца - 0.06%
За срок от 12 месеца - 0.14%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000822