Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - 24-месечен депозит - EUR

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 9/28/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 24 месеца 0.20%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000738