Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Евродепозит BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.01 %
за 3 месеца 0.01 %
за 6 месеца 0.05 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000271