Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Детство" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.23 %
Общо изплатени
5,012.50 BGN
Сума на лихвата
12.50 BGN
Данък върху лихвата
1.00 BGN
Нетно изплатени
5,011.50 BGN
Код на продукта
DP000605