Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Алианц Банк България - Алианц Комфорт - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.14 %
Общо изплатени
5,007.44 BGN
Сума на лихвата
7.44 BGN
Данък върху лихвата
0.60 BGN
Нетно изплатени
5,006.84 BGN
Код на продукта
DP000188