Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - 12-месечен свободен депозит BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.28 %
Общо изплатени
5,015.01 BGN
Сума на лихвата
15.01 BGN
Данък върху лихвата
1.19 BGN
Нетно изплатени
5,013.82 BGN
Код на продукта
DP000702