Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ОББ - Стандартен срочен депозит BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.07 %
Общо изплатени
5,004.00 BGN
Сума на лихвата
4.00 BGN
Данък върху лихвата
0.32 BGN
Нетно изплатени
5,003.68 BGN
Код на продукта
DP000312