Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ОББ - Депозит "На разположение" BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.06 %
Общо изплатени
5,003.48 BGN
Сума на лихвата
3.48 BGN
Данък върху лихвата
0.24 BGN
Нетно изплатени
5,003.24 BGN
Код на продукта
DP000842