Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Банка Пиреос България АД - Депозит "Аз избирам" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.13 %
Общо изплатени
5,007.00 BGN
Сума на лихвата
7.00 BGN
Данък върху лихвата
0.56 BGN
Нетно изплатени
5,006.44 BGN
Код на продукта
DP000822