Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ПроКредит - Стандартен депозит - BGN

  • Задължително условие по депозита е ползване на разплащателна сметка, включваща услуги, с месечна такса 10 BGN.
Ефективна Годишна Лихва
0.92 %
Общо изплатени
5,050.04 BGN
Сума на лихвата
50.04 BGN
Данък върху лихвата
3.96 BGN
Нетно изплатени
5,046.08 BGN
Код на продукта
DP000121