Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Изкушение 1" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.17 %
Общо изплатени
5,009.37 BGN
Сума на лихвата
9.37 BGN
Данък върху лихвата
0.75 BGN
Нетно изплатени
5,008.62 BGN
Код на продукта
DP000640