Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Прогресия 3" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.25 %
Общо изплатени
5,013.74 BGN
Сума на лихвата
13.74 BGN
Данък върху лихвата
1.10 BGN
Нетно изплатени
5,012.64 BGN
Код на продукта
DP000883