Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Общинска банка - Срочен депозит "Възход" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.22 %
Общо изплатени
5,011.88 BGN
Сума на лихвата
11.88 BGN
Данък върху лихвата
0.95 BGN
Нетно изплатени
5,010.93 BGN
Код на продукта
DP000613