Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ОББ - Срочен депозит "Екстра" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.09 %
Общо изплатени
5,005.00 BGN
Сума на лихвата
5.00 BGN
Данък върху лихвата
0.40 BGN
Нетно изплатени
5,004.60 BGN
Код на продукта
DP000765