Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Алианц Банк България - Депозит "Три напред" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.09 %
Общо изплатени
5,004.63 BGN
Сума на лихвата
4.63 BGN
Данък върху лихвата
0.37 BGN
Нетно изплатени
5,004.26 BGN
Код на продукта
DP000579