Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Токуда - Токуда Стандарт - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.18 %
Общо изплатени
5,010.00 BGN
Сума на лихвата
10.00 BGN
Данък върху лихвата
0.80 BGN
Нетно изплатени
5,009.20 BGN
Код на продукта
DP000267