Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 12+" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.28 %
Общо изплатени
5,015.00 BGN
Сума на лихвата
15.00 BGN
Данък върху лихвата
1.20 BGN
Нетно изплатени
5,013.80 BGN
Код на продукта
DP000417