Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 3+" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.05 %
Общо изплатени
5,002.51 BGN
Сума на лихвата
2.51 BGN
Данък върху лихвата
0.20 BGN
Нетно изплатени
5,002.31 BGN
Код на продукта
DP000415