Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Прогресия 2" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.25 %
Общо изплатени
5,013.75 BGN
Сума на лихвата
13.75 BGN
Данък върху лихвата
1.10 BGN
Нетно изплатени
5,012.65 BGN
Код на продукта
DP000881