Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - Стандартен срочен депозит - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.32 %
Общо изплатени
5,017.50 BGN
Сума на лихвата
17.50 BGN
Данък върху лихвата
1.40 BGN
Нетно изплатени
5,016.10 BGN
Код на продукта
DP000217