Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

БАКБ - Онлайн депозит - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.74 %
Общо изплатени
5,040.00 BGN
Сума на лихвата
40.00 BGN
Данък върху лихвата
3.20 BGN
Нетно изплатени
5,036.80 BGN
Код на продукта
DP000952