Депозит - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 2,000.00  Срок на депозита: 36.00  

БНП Париба С.А.- клон София - Промоционален депозит – онлайн откриване – BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.73 %
Общо изплатени
2,048.00 BGN
Сума на лихвата
48.00 BGN
Данък върху лихвата
3.84 BGN
Нетно изплатени
2,044.16 BGN
Код на продукта
DP000331