Срочни депозити - резултати от търсене:

    Валута: EUR  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 24.00  

БНП Париба С.А.- клон София - Промоционален депозит – онлайн откриване - EUR

Ефективна Годишна Лихва
0.37 %
Общо изплатени
5,040.00 EUR
Сума на лихвата
40.00 EUR
Данък върху лихвата
3.20 EUR
Нетно изплатени
5,036.80 EUR
Код на продукта
DP000242