Депозит - резултати от търсенето:

    Валута: USD  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 36.00  

ТИ БИ АЙ Банк - Депозит "Привилегия" - USD

Ефективна Годишна Лихва
1.63 %
Общо изплатени
5,270.00 USD
Сума на лихвата
270.00 USD
Данък върху лихвата
21.60 USD
Нетно изплатени
5,248.40 USD
Код на продукта
DP000859