Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

ТБ Д Банк - Макси - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.51 %
Общо изплатени
5,027.50 BGN
Сума на лихвата
27.50 BGN
Данък върху лихвата
2.20 BGN
Нетно изплатени
5,025.30 BGN
Код на продукта
DP000412