Депозит, влог - резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Банка Пиреос България АД - Пиреос Детство - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.14 %
Общо изплатени
5,007.50 BGN
Сума на лихвата
7.50 BGN
Данък върху лихвата
0.60 BGN
Нетно изплатени
5,006.90 BGN
Код на продукта
DP000277